Serviços

EB 2,3 Dr. António Francisco Colaço

9:00 ás 12:30 e das 14:00 ás 17:00

8:00 ás 12:00 e das 14:00 ás 16:30

12:30 e das 14:00

8:00 ás 12:00 e das 14:00 ás 16:30

Escola Secundaria de Castro Verde

9:00 ás 12:30 e das 14:00 ás 17:00

8:00 ás 12:00 e das 14:00 ás 16:30

12:30 e das 14:00

8:00 ás 12:00 e das 14:00 ás 16:30

Escola Básica n.º1 de Castro Verde

12:30 e das 14:00

Escola Básica n.º2 de Castro Verde

12:30 e das 14:00

Escola Básica e Jardim de Infância de Entradas

12:30 e das 14:00

Escola Básica e Jardim de Infância de Entradas

12:30 e das 14:00